Επιλογή Σελίδας

Περίληψη

Η ομάδα των άρτια καταρτισμένων και έμπειρων αρχιτεκτόνων μας αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κάθε κτιριακού έργου, από την ιδέα έως και την υλοποίηση. Με γνώμονα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό και στα υλικά, τις λειτουργικές, εικαστικές και οικονομικές  απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία ασχολείται με την αρχιτεκτονική μελέτη όλων των κτιριακών έργων

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

3D & φωτορεαλισμός

Interior design

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Κατασκευαστικά σχέδια

$

Αρχιτεκτονική μελέτη

Η ομάδα των άρτια καταρτισμένων και έμπειρων αρχιτεκτόνων μας αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κάθε κτιριακού έργου, από την ιδέα έως και την υλοποίηση. Με γνώμονα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό και στα υλικά, τις λειτουργικές, εικαστικές και οικονομικές  απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία ασχολείται με την αρχιτεκτονική μελέτη όλων των κτιριακών έργων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, εκθεσιακών περιπτέρων).  Ο σχεδιασμός αφορά τόσο την σύλληψη και πρόταση αρχιτεκτονικής ιδέας ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, όσο και την σχεδιαστική υλοποίηση και τυχόν προσαρμογή στο ισχύον νομικό πλαίσιο υπάρχουσας ιδέας και περιλαμβάνει:

 • Μετατροπή οποιασδήποτε μορφής αρχείου ή χειρόγραφου σχεδίου σε αρχείο CAD
 • Λεπτομερείς αρχιτεκτονικές κατόψεις, όψεις, τομές
 • Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Σχεδιασμό εσωτερικών χώρων
 • Εσωτερική διακόσμηση
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
 • Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών
 • Προτάσεις υλικών και προμηθευτών
 • Κοστολόγηση υλικών και εργασιών

Χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά προγράμματα όπως το AutoCAD® Architecture, ProgeCad, Autodesk® 3ds Max® Design, SketchUp και κατανοώντας πως κάθε έργο είναι μοναδικό παρουσιάζουμε την μελέτη σε:

 • μορφή σκίτσων προκειμένου να γίνει αρχικά κατανοητή η ιδέα
 • τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για να συζητηθούν πιθανές αλλαγές και βελτιώσεις και να γίνει η τελική επιλογή υλικών
 • λεπτομερείς αρχιτεκτονικές κατόψεις, όψεις, τομές συνοδευόμενες από σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών

Σε κάθε στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης γίνεται συσχέτιση με τις υπόλοιπες μελέτες (στατική, μηχανολογική, ΚΕΝΑΚ) και υπάρχει διαρκής συνεργασία με τις υπόλοιπες μελετητικές ομάδες ώστε να αποφθεχθούν μετέπειτα αλλαγές σχεδίων και κατασκευαστικές δυσκολίες. Την μελέτη συνοδεύουν προτάσεις για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, για υλικά και προμηθευτές καθώς και κοστολόγηση των υλικών και επιμέρους εργασιών.

error: Content is protected !!