Επιλογή Σελίδας

Ο Όμιλος DOS GROUP ενόψει της έναρξης υλοποίησης Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από Φυτική Βιομάζα (Woodchip) προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό με αντικείμενο τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό κτιριακού οργανισμού που θα στεγάσει Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα (Woodchip).

Η πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα σε νέους αρχιτέκτονες που επιθυμούν να περάσουν από το σχεδιασμό στην υλοποίηση σε ένα απαιτητικό αντικείμενο όπως είναι αυτό του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτιρίων σε Βιοτεχνικές Περιοχές ενσωματωμένες σε αστικό ιστό. Η σύγχρονη τάση πανευρωπαϊκά θέλει τις Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα να εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Ζώνες εντός Πόλεων και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να εμπνευστούν από πολλά επιτυχημένα παραδείγματα αρχιτεκτονικής ενσωμάτωσης και αισθητικής αναβάθμισης αντίστοιχων Μονάδων.

Ο Διαγωνισμός θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών και διαχωρίζεται σε δύο φάσεις.

Από την 1η Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες αποστέλλουν φωτογραφία της μακέτας και σύντομη περιγραφή του έργου με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 332, ΤΚ 17673 με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την επιλογή των καλύτερων 10 ιδεών από την επιτροπή οι οποίες και θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Στο επόμενο στάδιο, που διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2013, οι 10 καλύτερες προτάσεις παρουσιάζονται και εξετάζονται αναλυτικά στην εταιρεία από τους συμμετέχοντες.

Σε αυτό το στάδιο θα αξιολογηθούν οι προτάσεις εκείνες που έχουν καταφέρει να πείσουν για την υψηλή αισθητική προσέγγισή τους αλλά και για τη λειτουργικότητά τους. Η καινοτομία καθώς και η υπέρβαση από δεδομένα ιδεότυπα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της αξιολόγησης των προτάσεων θα ανακοινωθούν οι νικητές σε ειδική τελετή.

Οι πρώτες τρεις προτάσεις θα λάβουν χρηματικό βραβείο.

Η νικήτρια πρόταση θα βραβευθεί με την υπογραφή συμβολαίου υλοποίησής της σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης της μονάδας που θα επιλεγεί.

http://dosgroup.gr/archives/1852

error: Content is protected !!