Επιλογή Σελίδας

Προκηρύχθηκε από τον ΟΛΠ ο Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τον Ανασχεδιασμό του υπάρχοντος αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών (SILO) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. 

Ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού ορίσθηκε από την αναθέτουσα Αρχή, η 20η Σεπτεμβρίου 2012. 

Τα βραβεία τα οποία θα δοθούν ανέρχονται σε πέντε συνολικού ποσού €118.000, ενώ η αμοιβή για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης σε €590.000.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Ο Διαγωνισμός αυτός εντάσσεται στη στρατηγική της δημιουργίας της Πολιτιστικής Ακτής, ως έργου αναφοράς για την πόλη και το λιμάνι του Πειραιά με κύρια έμφαση στον Πολιτισμό, τον ποιοτικό τουρισμό και την αειφόρο ανάπτυξη. Ένα έργο που μετατρέπει το λιμάνι του Πειραιά σε Πύλη Τουρισμού και Πολιτισμού. 

Ο διαγωνισμός για το ΣΙΛΟ, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον μουσειακό χάρτη της χώρας, αφού δεν υπάρχει άλλο Μουσείο, το οποίο να φιλοξενεί τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία διαχρονικά έχουν βρεθεί στις θάλασσες μας. Ως μονοθεματικό Μουσείο, ο χώρος που προσφέρεται στην Πολιτιστική Ακτή είναι μοναδικός. Η σχετική Μουσειολογική Μελέτη έγινε από τη Δ/νση Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού (υπεύθυνη η Δ/ρια κ. Αγγελική Σίμωση) και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μουσείων και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού».

error: Content is protected !!