Επιλογή Σελίδας
“Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) αντιστρατεύεται στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης”, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΔΑΣ -Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ζητώντας την άμεση και πλήρη αναστολής εφαρμογής του Κανονισμού.

Συγκεκριμένα ο ΣΑΔΑΣ στα πλαίσια των συνεδριάσεων των οργάνων του: Διοικητικό Συμβούλιο, Αντιπροσωπεία και Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, κατά το τριήμερο 06-07-08/07/2012, ζητά την άμεση και πλήρη αναστολή του 4067/12 (ΝΟΚ), για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να συνταχθεί άμεσα ένας νέος Οικοδομικός Κανονισμός που θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου και την εφαρμοσιμότητά του με όρους διαφάνειας και αξιοπρέπειας στην άσκηση του επαγγέλματος.

Η Ένωση, εκτός από την απαίτηση αναστολής εφαρμογής του ΝΟΚ, δηλώνει ότι δεν δέχεται την παράλληλη εφαρμογή των ΓΟΚ 85 και ΝΟΚ.

error: Content is protected !!