Επιλογή Σελίδας
Δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή αποζημιώσεων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, καθώς εμποδίζονται από μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο δικαίωσε εταιρία επεξεργασίας υφασμάτων που λειτουργούσε 30 χρόνια στη Μεταμόρφωση. Σημειώνεται ότι με διάταγμα του 1994 για την προστασία του Κηφισού ποταμού, απαγορεύτηκε στην Α ζώνη η βιομηχανική δραστηριότητα και στη Β ζώνη τέθηκαν σημαντικά περιοριστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο διάταγμα προβλέφθηκε η σταδιακή απομάκρυνση των σχετικών εγκαταστάσεων, ενός 12ετίας (μέχρι το 2006).

Η εν λόγω εταιρία προσέφυγε στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 7 εκατ. ευρώ καθώς υποστήριζε ότι με τα μέτρα αδρανοποιήθηκε η περιουσία της. Το Πρωτοδικείο της Αθήνας, της επιδίκασε αποζημίωση 821.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της περιουσία της κατά ένα ποσοστό, τις αντικειμενικές αξίες κτλ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό η λήψη μέτρων χάριν προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη στέρηση χρήσης του ακινήτου κατά τον προορισμό του με συνέπεια να γεννάται για τον θιγόμενο ιδιοκτήτη αξίωση αποζημίωσης από την Διοίκηση, λόγω απομείωσης της αξίας του ακινήτου και περιουρισμού της εκμετάλλευσης του. 

error: Content is protected !!