Επιλογή Σελίδας
Εκατοντάδες ερωτήσεις απευθύνουν καθημερινά πολίτες προς το υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο πιστοποιητικό που αφορά τα ακίνητα και επιβάλλεται σε αρκετές περιπτώσεις.

To Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 

Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία( υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από A+ ως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια κλπ.), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
-Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα: 

-Από 09.01.2011:για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση, αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
-Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη. 
-Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα ”Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου: Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με τον συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος).

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ: Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις: 
-Για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ. ένα διαμέρισμαμε επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.). 
-Για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
Σημείωση: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Π ΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών). 

Πού μπορεί όμως κανείς να βρει ενεργειακό ετηβεωρητή; Στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, υπάρχει αναλυτική λίστα, στις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ” Οίκον” και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών( ΚΕΠ).

To κόστος έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης: Για περιπτώσεις κατοικιών: 
-Οταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ). 
-Οταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ). 
-Οταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τ.μ.( ελάχιστο κόστος 200 ευρώ).

Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία): 
-Ως 1.000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ).
-Πάνω από 1.000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 1,5 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα τ.μ.

Οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων: Σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.

Για την κατάρτιση της πράξης αγοραπωλησίας ο συμβολαιογράφος ελέγχει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφορικό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ (wvw.buildingcert.gr) και υποχρεούται αφενός να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, αφετέρου να προσαρτήσει το έντυπο-απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφορικό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. 

Επίσης, η “υλική” πράξη της παράδοσης-παραλαβής του ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλομένους ενώπιον συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη. 

Πώληση ημιτελούς ακινήτου χωρίς έκδοση ΠΕΑ: Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ.

Ωστόσο η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με “υλική” πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλομένους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

error: Content is protected !!