Επιλογή Σελίδας
Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Σε συνάρτηση με τη λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων υπήρχε η απαίτηση κάθε δήμος να έχει τη δική του πολεοδομία, να διαχειριστεί τις υποθέσεις του. Τι έχει γίνει όλον αυτόν τον καιρό;

Απολύτως τίποτα: θα έπρεπε κάθε ένας από τους 325 δήμους να έχει την δική του πολεοδομία ως το τέλος του 2012. Παρόλα αυτά τα 171 πολεοδομικά γραφεία παραμένουν 171, όσα ήταν και το 2010. Μια πράξη νομοθετικού περιεχοομένου έδωσε επ’ αόριστον παράταση στη λειτουργία των πολεοδομιών όπως είναι σήμερα.

Η λειτουργία των νομαρχιακών πολεοδομιών μπορεί να μην ήταν άψογη, αλλά ήταν η μόνη δυνατή, σύμφωνα με το υπάρχον δυναμικό. Ας μην ξεχνούμε ότι υπάλληλοι που να μπορούν να διαχειριστούν ΓΟΚ, στατικά, Η/Μ και φορολογικά, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για διεκπεραίωση εγγράφων, διαχείριση αρχείου και εξυπηρέτηση των πολιτών δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.

Σε περίοδο αυστηρής λιτότητας τέτοιες πανάκριβες σκέψεις είναι σαφέστατα για το ράφι, αν όχι για πλήρη απόσυρση.

Τα πολεοδομικά γραφεία παραμένουν 171, τα 32 βρίσκονται στην Αττική, 25 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από 15 στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλίας, 14 στο Νότιο Αιγαίο, 12 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από 11 στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, 10 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 8 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από 6 στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου.

error: Content is protected !!