Επιλογή Σελίδας
Στα 4 δισ. ευρώ , φτάνουν σήμερα, οι σχολάζουσες κληρονομιές, όσες δηλαδή έχουν μείνει στα “αζήτητα”, αφού αρκετοί φορολογούμενοι αφήνουν στα χέρια του δημοσίου τις κληρονομιές που δικαιούνται προκειμένου να αποφύγουν τη μεγάλη φορολογική επιβάρυνση που θα επωμιστούν εφόσουν αποδεχτούν την κληρονομιά.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα “ΕΞΠΡΕΣ”, τo υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να βάλει “χέρι” στο εθνικό χρυσωρυχείο των σχολαζουσών κληρονομιών. Ακίνητα μεγάλης αξίας, καταθέσεις σε τράπεζες, μετοχές και ομόλογα αποβιωσάντων, οι κληρονόμοι των οποίων δεν βρέθηκαν ποτέ, συνιστούν σχολάζουσες κληρονομιές οι οποίες (με αποφάσεις των κατά τόπους πρωτοδικείων) έχουν περάσει προσωρινά σε “κηδεμόνες” οι οποίοι συνήθως είναι δικηγόροι ή και δημόσιοι υπάλληλοι. 

Οπως αναφέρεται, “σε εύλογο διάστημα, το οποίο όμως σε κανένα νόμο δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια, οι κληρονομιές αυτές πρέπει να εκκαθαριστούν και να περάσουν στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν ορφανές υπό την έννοια ότι οι νόμιμοι κληρονόμοι είτε δεν υπάρχουν είτε δεν βρέθηκαν. Στις περισσότερες υποθέσεις η εκκαθάριση από τον κηδεμόνα κρατάει από 10 έως 30 χρόνια, μέχρι να βρουν το δρόμο τους για το ελληνικό Δημόσιο. Αρμόδιοι φορείς έχουν εισηγηθεί στο υπουργείο Οικονομικών οι διαδικασίες για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου να αρχίζουν σε διάστημα έξι μηνών ή ενός έτους από το θάνατο του κληρονομούμενου από το ελληνικό Δημόσιο και όχι αορίστως σε εύλογο διάστημα”.

Σημειώνεται, ότι κάθε κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή υπόκεται σε φόρο. Αφορολόγητες είναι οι κληρονομιές εφόσον η συνολική περιουσία δεν ξεπερνά τα 150.000 ευρώ και εφόσον πρόκειται για κληρονομιά που αφορά συγγενείας α’ βαθμού. Από τα 150.000 ευρώ και πάνω η αξία φορολογείται κλιμακωτά με συντελεστές από 1% – 10%. Αν πρόκειται για συγγενείς β’ και γ΄βαθμού οι φορολογικοί συντελεστές μπορούν να φτάσουν και το 30%. 

error: Content is protected !!