Επιλογή Σελίδας

Η Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει ελληνικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, για τη μελέτη κατασκευής που θα αποτελεί τοπόσημο στην κατάληξη της κεντρικής προβλήτας του Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός γεγονότος μέσα στη θάλασσα, που θα αποτελεί υπόμνηση των κατασκευών επί προβλητών που χαρακτήριζαν το ιστορικό θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα. Η ανάδειξη αυτού του μετώπου αποτελεί προτεραιότητα για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, με περιβαλλοντική, πολιτιστική και οικονομική σημασία και ενίσχυση του ρόλου της ως Μεσογειακής Πρωτεύουσας. 

Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα “Σταύρος Σ. Νιάρχος”, σύμφωνα με την από 14-12-2011 ΚΥΑ των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α., Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ΠΟ.Τ. για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης “Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου”, με σκοπό τη δωρεά αυτής στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η κεντρική προβλήτα αποτελεί απόληξη του κεντρικού “Άξονα Πολιτισμού” του Πάρκου, που συνδέει συμβολικά και ουσιαστικά τον αστικό ιστό με τη θάλασσα και καταλήγει σε μία εξέδρα. Η κατασκευή θα λειτουργεί ως δομικό στοιχείο του τοπίου και του Πάρκου, ως  χώρος πολιτισμού, αναψυχής και εστίασης -ζωντανός την ημέρα και τη νύχτα- που θα δημιουργήσει θετικές εμπειρίες και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού. Η χρήση της δεν είναι δεσμευτικά προσδιορισμένη και αποτελεί αντικείμενο αναζήτησης του Διαγωνισμού. Λόγω της μοναδικότητας της θέσης του και της λειτουργικής του σημασίας, το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ιδιαίτερο πόλο έλξης που θα συμβάλει σημαντικά στην ανταποδοτικότητα του Πάρκου.      

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελούν η διαμόρφωση της εξέδρας και η δημιουργία κατασκευής επί αυτής, σύμφωνα με το masterplan του Renzo Piano, που  θα βρίσκονται στην απόληξη προβλήτας μήκους 100μ. και πλάτους 9 μ., σε στάθμη 5,00μ.πάνω από τη θάλασσα. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, σήμερα, 5 Απριλίου, τα δε στοιχεία του Διαγωνισμού θα παρέχονται από την 17η Απριλίου, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Οι εγγραφές των διαγωνιζόμενων θα υποβάλλονται μέχρι και την 8η Μαΐου, και ημέρα λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 13η Ιουλίου.  

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, στον οποίο θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους 20.000 ευρώ, θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός πόλου έλξης που θα αναβαθμίσει την πόλη και θα αναδείξει τον υπερτοπικό χαρακτήρα του πάρκου στον Φαληρικό Όρμο. Η κατασκευή θα ενταχθεί στον χώρο αξιοποιώντας τα στοιχεία του τοπίου και του “άξονα Πολιτισμού”, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα του Πάρκου και την αναζωογόνηση της περιοχής.

error: Content is protected !!