Επιλογή Σελίδας

Νέες αλλαγές προέκυψαν στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), μετά την πρώτη συζήτησή του στην Ολομέλεια. Μεταξύ άλλων επιτρέπεται η κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και σε οικισμούς χώρις ρυμοτομικό σχέδιο.

Επίσης, επιτρέπεται να κλείσει ο ημιυπαίθριος χώρος, αλλά στην περίπτωση αυτή θα προσμετράται στον συντελεστή δόμησης του κτιρίου. Αν όμως ο χώρος παραμείνει ανοικτός τότε, μειώνεται από 40% (που έλεγε το αρχικό σχέδιο νόμου) σε 30% το ποσοστό των ημιυπαίθριων χώρων που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμηση στις νέες οικοδομές, πέραν του επιτρεπόμενου συντελεστή. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι ως ημιυπαίθριος χώρος κτιρίου ορίζεται ως ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά, της οποίας το μήκος είναι μεγαλύτερο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού “και μπορεί να μετατρέπεται προσωρινά σε κλειστό χώρο, εποχικά ή ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη”.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο κτίριο, δεν προσμετράται και επιφάνεια έως 12 μέτρα συνολικά σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησίας.

Ακόμα δεν θα προσμετράται στο συντελεστή δόμησης η δυνατότητα κατασκευής πολυώροφων υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται και η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική τοιχοποιία ή ο φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του περιμετρικά από φυσικά ανακυκλώσιμα υλικά όπως ξύλο, πέτρα, λάσπη κτλ. καθώς και η επιφάνεια στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια αυτή.

Τέλος, γίνεται δυνατή η αναθεώρηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου ενός παραδοσιακού οικισμού έστω και αν με αυτήν επέρχεται μείωση της επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων του.

error: Content is protected !!