Επιλογή Σελίδας

“Το ΥΠΕΚΑ έχει προχωρήσει και σε αεροφωτογραφίες και σε σχεδιασμό κατεδαφίσεων. Και προφανώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι πρόσκομμα. Εφόσον, οι υπηρεσίες κρίνουν ότι πρέπει να κατεδαφιστεί, θα κατεδαφιστεί”.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μιλώντας για τα αυθαίρετα, στην εφημερίδα Free Sunday. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο νόμος για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων δεν μπορεί να κατηγορείται για κάτι που υπάρχει στην χώρα μας δεκαετίες. “Το αντίθετο, εκτός από πρόστιμα και ρύθμιση, ο νόμος περιέχει προβλέψεις που μόλις υλοποιηθούν θα αντιμετωπίσουν δραστικά τέτοια φαινόμενα. Αναφέρω χαρακτηριστικά: για πρώτη φορά υπάρχει ηλεκτρονικό μητρώο αυθαιρέτων και κτιρίων που μεταβιβάζονται, υπάρχει σαφής οριοθέτηση της ευθύνης του μηχανικού, δημιουργήθηκε νέο σώμα ελεγκτών δόμησης και ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων κεντρικά, ώστε να πάψει η ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

Τέλος, δήλωσε ότι κατηγορηματικά ότι τα αυθαίρετα σε δασικές περιοχές δεν ρυθμίζονται.

error: Content is protected !!