Επιλογή Σελίδας

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση (Α.Π.2489/9.7.2012) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για το έργο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. “Επέκταση επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας – νότιος προβλήτας λιμένος Πειραιώς”, προϋπολογισμού 220.000.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με κύριο στόχο να μετατραπεί το Λιμάνι του Πειραιά σε κόμβο κρουαζιέρας (hub) της Ανατολικής Μεσογείου, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., αφού κατάρτισε όλες τις απαιτούμενες μελέτες, υπέβαλε τις προτάσεις του στο ΕΣΠΑ, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση Y.A. (57534/ΕΥΣ6330/ 27.12.2011) το Δεκέμβριο του 2011.

Το έργο αυτό, εντάσσεται πλέον στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2007 – 2013” στον άξονα προτεραιότητας 1 (Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας) με προϋπολογισμό 220.000.000 Ευρώ, εκ των οποίων τα 187.000.000 αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 33.000.000 Εθνική Συμμετοχή.

Για την εκτέλεση του έργου αυτού έχουν προβλεφθεί δύο φάσεις, ώστε μέχρι το 2015 να απορροφηθούν πόροι από το τρέχον ΕΣΠΑ. Αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες σε Αθήνα και Βρυξέλλες εντός του έτους, ώστε η κατασκευή του έργου να ξεκινήσει στις αρχές του 2013.

error: Content is protected !!