Διαδικασία Ν.4178/2013

Οι έμπειροι μηχανικοί του δικτύου e-adeia.gr είναι στη διάθεσή σας, σε κάθε σημείο της χώρας, για να αναλάβουν για εσάς τη δήλωση των χώρων που εμπίπτουν στο νέο νόμο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με το ελάχιστο κόστος.

Η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, με βάση τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4178/2013. Καμία αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης δεν μπορεί να τακτοποιηθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί μετά από τις 28 Ιουλίου 2011.

Η υποβολή των δηλώσεων ξεκίνησε την 2η Σεπτεμβρόυ 2013 και ολοκληρώνεται στις 8 Φεβρουαρίου 2015. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής που διαθέτει το ΤΕΕ και με τη βοήθεια μηχανικού. Περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυθαιρέτων πρέπει να καταθέσουν τα εξής:

 1. Αίτηση με την οποία ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου αποδέχεται την υπαγωγή του ακινήτου του στα νέα μέτρα.
  • Παράβολο με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και την επιφάνεια του αυθαίρετου κτίσματος. Το ποσό συμψηφίζεται με το αναλογούν πρόστιμο, που θα καταβληθεί στη συνέχεια.
   • Έντυπο με το οποίο θα υπολογίζεται το πρόστιμο για το αυθαίρετο κτίσμα. Θεωρητικά είναι το 15% της τιμής ζώνης της περιοχής, αλλά προβλέπονται μειωτικοί ή και αυξητικοί συντελεστές που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν τον υπερδιπλασιασμό της οφειλής, όπως λ.χ. εκτός σχεδίου ακίνητο, χωρίς οικοδομική άδεια.
    • Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν με όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός οικοδομικής άδειας και έτος έκδοσης εφόσον υπάρχει. Θα αναφέρονται επίσης τα παράνομα τετραγωνικά, η χρήση του ακινήτου και η ολοκλήρωση της κατασκευής.
     • Αντίγραφο του Ε-9, από το οποίο θα πιστοποιείται ο χρόνος κατασκευής. Θα τεκμηριώνεται επίσης ότι το αυθαίρετο αποτελεί κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, ώστε να έχει μείωση του αναλογούντος προστίμου κατά 50%.
      • Τεχνική έκθεση που συντάσσει ο μηχανικός, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου.
       • Φωτογραφίες αυθαιρέτου.
        • Δημόσια έγγρφα – αεροφωτογραφίες.
         • Αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
          • Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με γεωγραφικές συντεταγμένες που θα προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του. Ειδικά για εντός σχεδίου ακίνητα υποβάλλεται και απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου.

          Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υπάρχει η φάση της πληρωμής του ειδικού προστίμου. Ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου. Αναλόγως της ημερομηνίας υπαγωγής το πρόσιμο μπορεί να καταβληθεί σε 102 μηνιαίες δόσεις ή 17 εξαμηνιαίες (υποβολή έως 8/2/2014), 84 μηνιαίες δόσεις ή 14 εξαμηνιαίες (υποβολή έως 8/8/2014), 60 μηνιαίες δόσεις ή 10 εξαμηνιαίες (υποβολή έως 8/2/2015). Ελάχιστη μηνιαία δοση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ, ενώ ελάχιστη εξαμηνιαία το ποσό των 300 ευρώ. Για εφάπαξ καταβολή του προστίμου ισχύει έκπτωση 20%, ενώ σε περίπτωση προκαταβολής του 30% του προστίμου παρέχεται έκπτωση 10%.

          Όσοι ιδιοκτήτες έχουν τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες των ακινήτων τους με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου, θα πρέπει, με την αρωγή του μηχανικού τους, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη μετάβαση στις ρυθμίσεις του νέου νόμου.

          Αυθαίρετα που δεν θα δηλωθούν κρίνονται κατεδαφιστέα και επιβαρύνονται με πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της τιμής ζώνης. Θα πληρώσουν επίσης 5% του προστίμου για κάθε χρόνο που μεσολαβεί από την ανέγερση έως την κατεδάφιση του κτίσματος. Την ίδια επιβάρυνση θα έχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση αλλά δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

          Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας.

          TEE :: e-Πολεοδομία :: Δι@ύγεια :: ΥΠΕΚΑ :: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. :: ΓΓΠΣ :: ΣΠΜΕ :: ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
          e-αυθαίρετο

          Σας άρεσε αυτό που διαβάσατε; Μοιραστείτε το!